Vuur & vlam; een hemel die in brand lijkt te staan.

Ze zijn zeldzaam, de ochtenden en avonden waarop de hemel in brand lijkt te staan. Soms zijn de kleuren zo intens dat de lucht licht lijkt te geven. In feite is dat indirect het geval, want de lichtinval van de opkomende of ondergaande zon zorgt voor deze warme kleuren die ontstaan door lange golflengten licht die de zon werpt op de luchtdeeltjes in onze atmosfeer.

Niet alleen de lucht is warm van kleur, maar ook onze omgeving kleurt warmer. Dit zie je terug in de warme roesttinten van het ijzer in dit kunstwerk.

Vuur & Vlam kan zowel hoizontaal als verticaal opgehangen worden en heeft een formaat van 20 x 50 x 5 cm. Het plexiglas steekt aan weerszijden 2 cm uit.

VERKOCHT

Naar overzicht kunstwerken

Burning Sky; a sky that seems to be on fire.

They are rare, the mornings and evenings when the sky seems to be on fire. Sometimes the colors are so intense that the sky seems to give off light. In fact, this is indirectly the case, because the light from the rising or setting sun creates these warm colors created by long wavelengths of light that the sun casts on the air particles in our atmosphere.

Not only is the sky warm in color, but our environment also colors warmer. This is reflected in the warm rust tones of the iron in this artwork.

Burning Sky can be hung either horizontally or vertically and measures 7,87 x 19,69 x 1,97 inch. The plexiglass sticks out 2 cm on each side.

SOLD

Back to artpage