Fields of Joy: bloemen van koperdraad

In de Nederlandse natuur vind je veel schermvormige bloemen, zoals de berenklauw, fluitenkruid en duizendblad. Ze zijn niet alleen mooi wanneer ze in bloei staan, maar gedroogd hebben ze ook een hoge sierwaarde. Denk aan een gedroogde reuzenberenklauw die je regelmatig ziet terugkeren in een grote vaas in de woonkamer.

De schermvormige bloemen op de uiteindes van de kale stelen doen mij denken aan een vuurpijl die hoog in de lucht uiteen spat. En wanneer gebruiken we vuurwerk? Precies, als er iets te vieren valt! Vandaar de naam Fields of Joy.

Ik maakte dit kunstwerk speciaal voor de zomerexpositie Los & Vast van Sille Gallerie. De bloemstelen bestaan uit ineengedraaide koperdraden en de bloemen uit ontrafeld koperdraad.

Formaat: 30 x 50 x 5 cm
Materialen: houten paneel, acrylverf, koper(draad) en leer

Prijs: 950

Naar overzicht kunstwerken

Fields of Joy: flowers made of copper wire

In Dutch nature you find many umbelliferous flowers, such as hogweed, cow parsley and yarrow. They are not only beautiful when in bloom, but dried they also have a high ornamental value. Think of a dried Giant hogweed that you see regularly in a large vase in the living room.

The shield-shaped flowers on the tips of the bare stems remind me of a flare bursting high in the sky. And when do we use fireworks? Exactly, when there’s something to celebrate! Hence the name Fields of Joy.

I created this artwork especially for Sille Gallerie’s summer exhibition Los & Vast. The flower stems consist of twisted copper wires and the flowers of unraveled copper wire.

Size: 11,81 x 19,69 x 1,97 inch
Materials: wooden panel, acrylic paint, copper(wire) and leather

Price: 950

Back to artpage