Dageraad; een koele benevelde ochtend gevat in een wandobject

De vroege vogels onder ons kennen ze wel; de koele ochtenden waarin de nevel nog boven het aardoppervlak zweeft en de rijp knispert bij iedere voetstap. De opkomende zon doet haar uiterste best om de kou en het vocht te verdrijven en dit levert een mooi schouwspel op boven de velden en het water. Het lijkt haast wel of er rook vanaf komt.

Op dit uur van de dag zijn de tinten nog gematigd en daar waar de mistflarden al zijn verdwenen piept de zon zo nu en dan ineens fel naar voren. Dit spel van de natuur herken je in mijn wandobject Dageraad.

De koele tinten acrylverf lijken door de parelmoerverf nog nat te zijn en de spaarzame zonnestralen zie je terug in het gele plexiglas. En als je dan om het hoekje kijkt, zie je de neonroze rand en de belofte dat het een levendige dag gaat worden. Het geheel is aangevuld met de ingetogen warmte van de koperplaat.

Dageraad kan zowel hoizontaal als verticaal opgehangen worden en heeft een formaat van 20 x 40 x 5 cm. Het plexiglas steekt aan weerszijden zo’n 2 cm uit.

VERKOCHT

Naar overzicht kunstwerken

Dawn; a cool misty morning captured in an artwork

The early birds among us know them; the cool mornings when the mist still hovers above the earth’s surface and the hoar frost crackles with every footstep. The rising sun does its utmost to dispel the cold and damp, and this produces a beautiful spectacle over the fields and water. It almost looks like smoke coming from it.

At this time of day the hues are still moderate and where the patches of fog have already disappeared the sun occasionally peeks out brightly. You can recognize this play of nature in my wall object Dawn.

The cool shades of acrylic paint seem to be still wet through the pearlescent paint and the sparse rays of sunlight are reflected in the yellow plexiglass. And then when you look around the corner, you see the neon pink border and the promise of a vibrant day ahead. The whole thing is complemented by the subdued warmth of the copper plate.

Dawn can be hung either horizontally or vertically and measures 7,87 x 15,75 x 1,97 inch. The plexiglass protrudes about 0,97 inch on either side.

SOLD

Back to artpage